Slađana Vrenčur, univ. dipl. prav.

Samostojna pravna svetovalka in vodja projektov


Slađana Vrenčur, univ. dipl. prav. je ustanoviteljica Inštituta za nepremičninsko pravo Maribor, samostojna pravna svetovalka in vodja projektov.

“Nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit.”

“Za nikogar se ne domneva, da je rekel (nekaj) česar ni premislil.”

(Povzeto po J. Kranjc, Latinski pravni reki, GV Založba, Ljubljana 2006.)

Bila je zaposlena kot pripravnica v notarski pisarni ter sodniška pripravnica, nakar je delo nadaljevala na Inštitutu za nepremičninsko pravo Maribor. Na INP Maribor je zaposlena od leta 2008.

Ukvarja se s področjem stvarnega in zemljiškoknjižnega prava ter insolvenčnega prava.