Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor


Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor (INP Maribor) je zasebni raziskovalni zavod, ustanovljen leta 2005.

Glavna dejavnost inštituta je založništvo na področju  strokovne in znanstvene pravne literature, izvajanje strokovnih izobraževanj, raziskovalnih projektov ter pravno svetovanje. Direktor in strokovni vodja inštituta je izr. prof. dr. Renato Vrenčur. Poleg izvedbe številnih izobraževalnih oblik in strokovnega svetovanja državnim organom, agencijam ter subjektom zasebnega prava, je INP Maribor v okviru založniške dejavnosti založil in izdal številne strokovne in znanstvene monografije ter seminarska gradiva.

Osebna izkaznica


INŠTITUT ZA NEPREMIČNINSKO PRAVO MARIBOR
Skrajšana firma: INP Maribor
Sedež: Partizanska cesta 13 a, 2000 Maribor
Šifra dejavnosti: 74.110
Matična številka: 2059282
Davčna številka: SI 20444486
TRR: SI56 04515-0001122022 NKBM

Izvajalca in strokovna svetovalca