Storitve


Založništvo

INP Maribor je v okviru založniške dejavnosti založil in izdal številne strokovne in znanstvene monografije ter seminarska gradiva.Več o založništvu »

Strokovna izobraževanja

V okviru strokovnih izobraževanj INP Maribor ponuja strokovne seminarje in delavnice s področja:

  • nepremičninskega stvarnega in javnega prava;
  • zemljiškoknjižnega prava;
  • obligacijskega prava in
  • insolvenčnega prava.

Priprava kvalitetnih seminarskih gradiv.Aktualni seminarji in dogodki »

Pravno svetovanje in priprava pogodb

Priprava strokovnih pravnih mnenj s področja stvarnega, zemljiškoknjižnega, obligacijskega in insolvenčnega prava.

Priprava kompleksnih pogodb in aktov glede:

  • prenosa oziroma pridobitve lastninske pravice, etažne lastnine, solastnine in skupne lastnine;
  • pridobitve, prenosa in prenehanje stavbne pravice;
  • pridobitve, prenosa, utesnitve in prenehanje hipoteke;
  • pridobitve, utesnitve in prenehanje stvarnih in osebnih služnosti;
  • pridobitve, utesnitve in prenehanje pravih in nepravih stvarnih bremen;
  • ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Za več informacij o pravnem svetovanju in pripravi pogodb in aktov nas kontaktirajte na info@inpmaribor.si.